1. Populiarinti tenisą Klaipėdoje ir Lietuvoje;
2. Pritraukti kuo daugiau naujų žmonių į šią sporto šaką;
3. Atviro mėgėjų teniso piramidės turnyro nuostatai (toliau - Nuostatai), reglamentuoja atviro mėgėjų teniso piramidės turnyro (toliau - Turnyras) organizavimo ir vykdymo tvarką;
4. Nuostatai yra privalomi visiems organizatoriams ir dalyviams.

1. Vasaros turnyro pradžia 2010 m. gegužės mėnesis;
2. Vasaros turnyro pabaiga 2010 m. rugsėjo mėnesį;
3. Turnyro baigimo dieną yra užfiskuojamos žaidėjų užimamos vietos piramidėje;
4. Turnyrą organizuoja ir vykdo VŠĮ „Vakarų tenisas“ su partneriais ir rėmėjais;
5. Turnyrui vadovauja vykdančiosios organizacijos suformuotas organizacinis komitetas (toliau - OK);
6. Turnyro susitikimai vyksta pagal oficialias ITF taisykles, jeigu Nuostatai nenumato kitaip;
7. Susitikimai vyksta iki dviejų laimėtų setų. Jeigu reikia žaisti trečia setą, tuomet žaidžiamas „tie-break“ iki dešimt taškų;

1. Oficiali Turnyro informavimo priemonė yra tinklalapis www.vakarutenisas.lt,
komunikacija el. pašto pagalba info@vakarutenisas.lt
2. Tinklalapyje talpinama visa informacija apie Turnyrą: dalyviai, varžybų rezultatai, nuostatai ar jų pakeitimai, naujienos ir kita informacija;
3. Paskelbus informaciją tinklalapyje, laikoma, kad visi Turnyro dalyviai yra informuoti;
4. Žaidėjai tarpusavio susitikimus derina tiesiai.

1. Turnyre gali dalyvauti visi teniso mėgėjai(os), norintys ir galintys žaisti;

1. Turnyrui gali registruotis žaidėjai atitinkantys nuostatuose dalyviams keliamus reikalavimus;
2. Žaidėjai registruojasi OK el. paštu iki 2010 m. gegužės 17 dienos;
3. Registracija į turnyrą bus atnaujinta nuo 2010 m. birželio 1 dienos;
4. Registracijos metu žaidėjai privalo nurodyti sekančius duomenis:
Vardas Pavardė;
Gimimo metai;
Telefono numeris;
Elektroninio pašto adresas;

1. Po registracijos pabaigos OK užsiregistravusius žaidėjus sureitinguos
ir sudarys pirminę turnyro lentelę;
2. Žaidėjai žinodami savo poziciją lentelėje, kviečia varžovą iš aukštesnės eilutės
arba iš savo eilutės aukščiau esančius žaidėjus;
3. Žaidėjai užimantys 1-10 vietas gali kviesti visus auksčiau esančius žaidėjus
4. Kviečiantis žaidėjas privalo pasirūpinti aikštele ir kamuoliais. Jeigu varžovą netenkina kamuolių kokybė jis gali pasiūlyti naujus kamuolius;
5. Varžybos vyksta Carlsberg teniso arenoje Klaipėdoje Šilutės pl.48
6. Jeigu nugalėjo kviečiantis žaidėjas, jis užima kviečiamo žaidėjo vietą, o kviečiamas užima per vieną vietą žemesnę. Visi žaidėjai patekę į tarpą tarp kviečiamo ir kviečiančio žaidėjo yra pastumiami per vieną poziciją žemyn;
7. Kviečiamas ir kviečiantis žaidėjai turi susiderinti susitikimo laiką vienos savaitės laikotarpiu;
8. Kviečiamas žaidėjas gali susitikimą perkelti į sekančią savaitę, tik tuo atveju jeigu per pastarąją savaitę jau yra sužaidęs vienas varžybas;
9. Žaidėjas nusužaidęs nei vienų varžybų per du mėnesius gali būti pašalintas oš turnyro OK sprendimu;
10. Kiekvienas žaidėjas turi teisę pasiimti dviejų savaičių "atostogas" du kartus per sezoną susiderinęs su OK;
11. Atostogų negalima pasiimti likus mažiau negu dviem savaitėm iki turnyro pabaigos;
12. Visi žaidėjai turi rodyti gerą valią derindami susitikimo laiką ir vietą;
13. Kviečiantis žaidėjas pralošęs du kartus tam pačiam kviečiamam žaidėjui, negali jo kviesti 3 savaites;
14. Pralaimėjęs kviečiantis žaidėjas, tą patį varžovą gali kviesti sekantį kartą, tik po dviejų savaičių tarpo;

1. Superfinale dalyvaus žaidėjai užėmę pagrindinėje lentelėje 1-16 vietas
2. Superfinalai vyks sekančia tvarka:
9-16 vietas užėmę dalyviai patenka į pirmą atrankos ratą;
Pirmo atrankos rato laimėtojai patenka į antrą atrankos ratą, kur jų laukia 5-8 vietas užėmę žaidėjai;
Antrojo atrankos rato nugalėtojai patenka į pagrindinę 8 žaidėjų lentelė
kurioje jau yra 1-4 vietas užėmę žaidėjai;
Pralaimėtai pirmojo ir antrojo paguodos ratų, išsiaiškina visas vietas;
Pagrindinės lentelės žaidėjai išsiaiškina visas vietas;
3. Lentelėje skaičiais pažymėtos žaidėjų užimamos vietos galutinėje įskaitoje;
4. Super finalo metu bus aiškinamos visos vietos.

1. OK nustato apdovanojamus žaidėjus ir juos apdovanoja turnyro taurėmis, bei rėmejų įsteigtais prizais;
2. OK organizuoja superfinalų vykdymą;
3. OK organizuoja uždarymo vakarėlį;
4. Gali būti apdovanojami žaidėjai pagal atskirus rodiklius.

1. OK gali keisti Nuostatus tiek iki Turnyro pradžios, tiek ir Turnyro metu;
2. Pakeitimai įsigalioja tada, kai apie juos paskelbiama Turnyro tinklalapyje "https://www.vakarutenisas.lt"

Į VIRŠŲ